Fem unes Festes de Menorca com Déu mana

Sant Antoni i el Dimoni

Sant Antoni i el Dimoni
jugaven a trenta un,
el Dimoni va fer trenta,
Sant Antoni trenta un.
Sant Antoni gloriós,
anomenat de Viana,
enviau-me un jovenet
que vengui de bona gana.

Maladament sigui pagès,
que tengui bestiar seu;
jo vos promet, Sant Antoni,
dar-vos cada any un porcell.

Sant Antoni gloriós
avui és sa vostra diada,
protegiu-me s’estimada
que jo ho faria per vos.

Oh, gloriós Sant Antoni!
Oh, gloriós Sant Marçal!
Jo em pensava menjar figues
sense tenir figueral.

A disset és Sant Antoni
i a vint Sant Sebastià;
qui bones obres farà
no tindrà por del Dimoni.

Jesús amat Sant Antoni
quines banyes té aquest bou.
Ses dones des Carrer Nou
són mes lletges que el Dimoni.

Sant Antoni és un bon Sant
qui té un dobler l’hi dóna
perquè mos guard s’animal
tant si és de pèl com de ploma.