Fem unes Festes de Menorca com Déu mana
EMERGÈNCIA COVID-19 - SUSPENDIDAS LAS FIESTAS PATRONALES DE MENORCA DEL VERANO DE 2020 CANCELLED FIESTAS OF MENORCA SUMMER 2020

Sant Pere

Sant Pere

Maó-Mahon Maó-Mahón

Es dissabte des 29 de juny

Gratuito